Jak sprawdzić czy firma istnieje?

Każdy podmiot gospodarczy posiada NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej). W sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, podatnicy mają obowiązek podać NIP na żądanie m.in. stronie czynności cywilnoprawnych. W przypadku firm NIP nie podlega ochronie danych osobowych i mamy prawo go poznać.Podobnie jest w przypadku REGON-u. Jest to numer statystyczny podmiotu gospodarczego, widniejący w rejestrze Głównego Urzędu Statystycznego. Każda firma ma ustawowy obowiązek go posiadać. Dysponując tymi dwoma numerami identyfikacyjnymi można w naszej bazie online zweryfikować czy pod nimi widnieje zarejestrowana działalność gospodarcza. Baza pozwala także na weryfikację firm po nazwie czy adresie. Z bazy można również uzyskać informacje czy firma jest aktywna, czy nie jest w upadłości, likwidacji czy zawieszeniu. Na bieżąco aktualizujemy naszą bazę o wszystkie zmiany odnotowywane w Krajowym Rejestrze Sadowym (KRS) i w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEiDG).

W niektórych przypadkach samo potwierdzenie poprawności dokumentów rejestrowych może być niewystarczające i należy w inny sposób potwierdzić wiarygodność firmy czy też osób ją reprezentujących. Można to zrobić zamawiając np. raport detektywistyczny lub śledztwo majątkowe. Ustalenia wykonanych czynności będą w stanie pokazać czy oprócz tego, że firma istnieje na papierze, również w rzeczywistości prowadzi aktywną działalność, czy osoby z którymi się kontaktujemy są osobami decyzyjnymi firmy, czy firma posiada majątek, flotę oraz inne szczegółowe informacje, niezbędne do podjęcia decyzji biznesowej.