Pojęcie lista dłużników

Lista dłużników jest to baza danych gromadząca informacje na temat nierzetelnych płatników. Tego rodzaju listy prowadzą specjalistyczne firmy, z branży finansowej, spełniające wymagania prawne. Na liście dłużników mogą znaleźć się osoby obciążone prawomocnymi nakazami zapłaty wierzytelności.

Zinformacji zawartych na liście dłużników korzystają firmy oraz instytucje finansowe współpracujące z organem zarządzającym, one też mogą wnioskować o umieszczenie wpisu na temat dłużnika. Każda instytucja zarządzająca tego rodzaju bazą danych, udziela informacji na temat wiarygodności klientów na określonych zasadach. Na żądanie osób oraz firm zostaną ujawnione również dane dotyczące osób zainteresowanych, jednocześnie instytucja zarządzająca listą ma obowiązek dostarczenia stosownych informacji dłużnikowi. Aby usunąć informacje zawarte na temat dłużnika, konieczna jest spłata zaległych zobowiązań lub zawarcie ugody z wierzycielem. Po spłacie zobowiązań, wierzyciel dokonujący wpisu na temat zadłużenia osoby lub firmy, ma obowiązek rozpoczęcia procedury mającej na celu usunięcie wpisu z listy dłużników.