Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy to jedna z usług, które stają się nieodzowne w czasie prowadzenie biznesu. Zwłaszcza w czasach kryzysu gospodarczego konieczne jest zadbanie o bezpieczeństwo finansowe.

Profesjonalne usługi wywiadu gospodarczego obejmują takie działania jak: weryfikacja kontrahenta, sprawdzanie firmy, analiza konkurencji oraz informacja gospodarcza. Zdobycie tych informacji pozwoli na właściwe oszacowanie ryzyka współpracy oraz podjęcie niezbędnych działań w celu odzyskania należności lub w celu zabezpieczenia potencjalnych umów z klientami i kontrahentami.

Sprawdzanie firm oraz ich kondycji finansowej to czynność coraz powszechniejsza, pozwala na uniknięcie ryzykownych inwestycji z niepewnymi partnerami. Dzięki możliwościom jakie zapewnia wywiad gospodarczy, każdy przedsiębiorca ma możliwość podejmowania decyzji właściwych i zminimalizowania ryzyka do minimum. Weryfikacja firmy, z którą podejmujemy współpracę pozwoli na uniknięcie sytuacji z jakimi często mają do czynienia podwykonawcy, kiedy to po fakcie dostrzegają, że ich partner nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań oraz stosuje nieuczciwe praktyki.

Raport rejestrowy

Jeśli zastanawiasz się jak sprawdzić czy firma rzeczywiście istnieje, mamy dla Ciebie prosty i szybki sposób na weryfikację podmiotów gospodarczych.

Raport Rejestrowy przedstawia dane rejestrowe, dane teleadresowe, zakres działalności, skład zarządu, weryfikację czy firma nie została zawieszona lub zlikwidowana, powiązania kapitałowo-osobowe oraz dostępne dane finansowe spółek prawa handlowego.
 

Zobacz więcej »

Raport finansowy

Raport finansowy pokazuje szczegółową charakterystykę firmy i odzwierciedla jej standing finansowy. Stanowi opis organizacyjno-prawny badanej firmy oraz ocenę jej wiarygodności. W warunkach niepewności towarzyszącej decyzjom gospodarczym jest niezbędnym narzędziem oceny sytuacji kontrahenta lub partnera biznesowego. Pozwala na trafne podejmowanie decyzji i optymalizację ryzyka handlowego.

Zobacz więcej »

Raport kompleksowy

Raport kompleksowy zawiera informacje zawarte w raporcie finansowym wzbogacone o dokumentację fotograficzną, wywiady środowiskowe oraz uwagi zebrane w toku badania.

 

Zobacz więcej »

Analiza konkurencji

Analiza konkurencji skupia się na jednorazowych lub systematycznych działaniach badawczych w celu powiększenia wiedzy o konkurencie oraz uzupełnienia działań z zakresu monitoringu konkurencji.

Zapraszamy również na stronę: www.badaniekonkurencji.com

Zobacz więcej »

Raport due diligence

Raport due diligence to proces pełnego badania wskazanej firmy przez obiektywnego, zewnętrznego audytora (specjalistów ds. ryzyka). Celem due diligence jest sprawdzenie czy firma, która ma być przedmiotem współpracy lub przejęcia jest warta zaufania. Ważnym punktem due diligence jest sprawdzenie czy podmiot transakcji i związani z nim ludzie są wypłacalni, nie są obciążeni prawnie, czy nie są wobec nich prowadzone postępowania karne i czy w transakcji nie ma wad ukrytych. Dzięki raportowi due diligence inwestor ma pełną wiedzę o bieżącej kondycji badanego przedsiębiorstwa, jego reputacji oraz opinii na temat ludzi stojących za tym przedsiębiorstwem.

Zobacz więcej »