Raport finansowy

Raport finansowy pokazuje szczegółową charakterystykę firmy i odzwierciedla jej standing finansowy. Stanowi opis organizacyjno-prawny badanej firmy oraz ocenę jej wiarygodności. W warunkach niepewności towarzyszącej decyzjom gospodarczym jest niezbędnym narzędziem oceny sytuacji kontrahenta lub partnera biznesowego. Pozwala na trafne podejmowanie decyzji i optymalizację ryzyka handlowego.

 

Zawartość merytoryczną raportu stanowią przede wszystkim:

 • dane rejestrowe firmy,
 • dane teleadresowe,
 • forma prawna,
 • kapitał zakładowy,
 • struktura własności,
 • prawo reprezentacji,
 • kierownictwo,
 • przedmiot działalności,
 • powiązania kapitałowo-osobowe,
 • zatrudnienie,
 • informacje o sytuacji finansowej badanej firmy (w przypadku dostępności danych),
 • analiza finansowa: wypłacalność, dyscyplina płatnicza, dane bilansowe, wskaźniki ekonomiczne wraz z komentarzem,
 • proponowany przez wywiadownię pułap kredytu kupieckiego.

Cena:150 zł netto (184.50 zł brutto)